Poskytované služby

Rodičom ponúkame možnosť osobných stretnutí alebo konzultácií. Riešenie konfliktných tém v bezpečnom prostredí môže pomôcť predísť rodičovským únosom a/alebo zbytočnej traumatizácii dieťaťa. Viac o jednotlivých typoch služieb, ktoré ponúkame, sa môžete dočítať v nasledujúcom texte.

Mediácie rodičovských stretnutí

  • Rodičom ponúkame možnosť stretnúť sa navzájom za účasti odborníka. Tento odborník, mediátor, uľahčí rozhovor medzi rodičmi, ak je ich vzťah veľmi napätý alebo konfliktný. Mediátor pomáha rodičom dohodnúť sa napríklad o otázke výživného, zverenia dieťaťa do starostlivosti alebo určenia styku rodiča s dieťaťom. Takáto dohoda môže predísť zdĺhavým súdnym procesom. Viac o mediáciách sa môžete dočítať tu

Asistované kontakty rodičov s deťmi

  • Asistované kontakty poskytujú bezpečný priestor pre rodičov na stretávanie sa s dieťaťom, ak to nie je možné inak. Počas kontaktov sa snažíme vyladiť alebo obnoviť vzťah dieťaťa s rodičom, s ktorým bol tento vzťah narušený. Sledujeme predovšetkým záujem dieťaťa, aby nebolo ukrátené o pozitívne skúsenosti a zážitky. Viac o asistovaných kontaktoch sa nachádza tu, viac o odporúčaniach ku kontaktom na tejto stránke.

Poradenstvo

  • V prípade potreby poskytujú naši odborníci deťom, rodičom i príbuzným psychologické poradenstvo. Zameriavame sa predovšetkým na vylepšovanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi alebo inými príbuznými, aby sme predišli tomu, že sa z niektorého z detí stane hľadané dieťa.

Sociálno-právne poradenstvo

  • Na našich odborníkov sa môžu rodičia a blízki dieťaťa obrátiť, ak sa potrebujú poradiť v sociálno-právnych otázkach. Ponúkame poradenstvo pri rozvode a v porozvodovej starostlivosti o dieťa, v otázkach výživného na dieťa, sociálnej podpory pre rodinu, a tiež v prípadoch, kedy môže byť dieťa ohrozené. V prípade potreby ponúkame aj sprevádzanie na príslušné inštitúcie.

Psychologická a emocionálna podpora

  • Pri zmiznutí dieťaťa môžu rodičia pociťovať veľa negatívnych emócií – strach, ľútosť, pocity viny, hnev. Najťažšie sú chvíle od momentu, kedy sa podnikli už všetky dôležité kroky a nezostáva nič iné, len čakať a dúfať. Pracovníci na linke 116 000 sú rodičom k dispozícii každý deň, v akomkoľvek čase, aby im pomohli vyrovnávať sa s ťažkou situáciou.

Nasmerovanie na relevantné organizácie

  • Niektoré služby nie sú v našej kompetencii a nevieme ich rodičom poskytnúť. Vieme im však poradiť, na akú organizáciu je v ich prípade najvhodnejšie sa obrátiť alebo sprostredkovať kontakt, a to na Slovensku i v zahraničí. V prípade, ak sa stratí dieťa, vieme v čo najkratšom čase priamo kontaktovať partnerov na Slovensku i v zahraničí. Pri hľadaní detí spolupracujeme predovšetkým s Políciou SR, s partnerskými krajinami v rámci siete Missing Children Europe alebo medzinárodnou políciou Interpol.

Administratívna podpora

  • Súčasťou práce pri hľadaní dieťaťa je aj veľa podporných činností. Kontaktujeme relevantné osoby emailom i telefonicky, v rámci Slovenska i v zahraničí, vieme zabezpečiť preklad dôležitých dokumentov, pripravujeme a distribuujeme oznamy o hľadaných deťoch.

Ak máte záujem o naše služby alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na telefónnom čísle 116 000 alebo na našej emailovej adrese 116000@ldi.sk.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148