O projekte

Každoročne sa na Slovensku stratí vyše 800 detí a mladých ľudí do 18 rokov. V skutočnosti je však stratených detí omnoho viac, pretože rodičia sa hanbia, že zlyhali vo výchove a polícii to neohlásia, najmä keď ide o opakované úteky z domu. Príčiny útekov detí z domu môžu byť rôzne – od naplnenia túžby po dobrodružstve až po radikálne riešenie zlých vzťahov či už v škole alebo v rodine, nedorozumenia s rodičmi, neúspechy v škole, ale i únik pred násilím a inými patologickými javmi v rodine. Dieťa odíde z domu, do neznámeho sveta, bez prostriedkov, neuvedomuje si riziká, ktoré na neho číhajú. Môže sa stať obeťou trestného činu alebo jeho páchateľom. Polícia robí všetko, čo je v jej silách, aby sa deti dostali čo najrýchlejšie do bezpečia. Pomoc občanov je však veľmi vítaná.

Projekt Hľadané deti sa realizuje od júna 2006 prostredníctvom Linky detskej istoty pri SV UNICEF, Policajného zboru SR a spoločnosti Tesco. V ďalších rokoch sa do projektu zapojili ďalší partneri Občianske združenie HOPE – Pomoc nezvestným, Adware Net, s.r.o. Projekt je pozitívnym príkladom spolupráce neziskovej, štátnej a komerčnej sféry.

Cieľ projektu:
1. Prevádzkovať Linku pre nezvestné a sexuálne vykorisťované deti 116 000.
2. Aktivizovať širokú verejnosť pri hľadaní detí stratených, na úteku alebo v inom ohrození, ponúknuť pomoc deťom na úteku.
3. Rozvíjať osvetu a prevenciu - zvyšovať informovanosť verejnosti o problematike nezvestných detí.

 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148