Kto sú to hľadané deti?

Linka 116 000 poskytuje pomoci v prípadoch, ktoré sa týkajú stratených a nezvestných detí. V tomto kontexte rozlišujeme niekoľko kategórií detí: 

Deti na úteku

  • Nezvestné neplnoleté deti, ktoré sú na úteku. Ide o úteky z domova (od rodičov či iných zákonných zástupcov) alebo o úteky z inštitúcií, v ktorých sú deti aktuálne umiestnené. 

Rodičovské  únosy

  • Neplnoleté deti unesené a zadržiavané mimo miesta obvyklého pobytu. Ide o prípady, kedy rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa dieťa odvezie (či zadržuje) proti vôli druhého rodiča alebo zákonného zástupcu. 
  • Viac o problematike sa môžete dočítať na tejto stránke.

Unesené deti

  • Neplnoleté deti, ktoré boli unesené inou osobou, než sú jeho rodičia alebo zákonní zástupcovia. Tieto deti môžu byť unesené napríklad za účelom nelegálnej adopcie, detskej prostitúcie, detskej pornografie, zneužívania detí na žobranie a rôznu zárobkovú činnosť v prospech inej osoby. Tieto deti sú obeťami trestných činov.

Neplnoletí bez sprievodu

  • Neplnoleté deti, ktoré boli oddelené od oboch rodičov či iných zákonných zástupcov a nestará sa o ne žiadna dospelá osoba. Ide o deti, ktoré nemajú na Slovensku trvalý pobyt a sú občanmi štátu, s ktorým nie je uzavrená zmluva o voľnej migrácii osôb mladších ako 18 rokov.

Stratené, zranené alebo inak nezvestné deti (nezvestné z iných dôvodov)

  • Deti stratené bez zjavnej príčiny (napr. neplnoleté dieťa, ktoré sa rodičom omylom stratí na dovolenke).
  • Deti, ktoré sa stratili alebo zranili a nepodarilo sa ich okamžite nájsť (napr. nehody počas športových aktivít, na letných táboroch a podobne).
  • Deti, u ktorých zatiaľ nebol zistený dôvod zmiznutia.
 
V prípade sexuálneho zneužívania dieťaťa je linka 116 000 určená deťom, rodičom, blízkym osobám, ale aj zainteresovanej verejnosti. A to aj vtedy, ak ide "len" o rizikové správanie zo strany dieťaťa (napr. sexting) alebo existuje podozrenie, že dieťa nadviazalo vzťah s rizikovou osobou (pozri grooming).
 

 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148