Asistované kontakty

Dieťa v ťaživej rodinnej situácii (rozchod či rozvod rodičov) často stráca pravidelný kontakt s jedným z rodičov. Stáva sa to z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patrí:

 • nedôvera na základe minulých skúseností,
 • obava, že by druhý rodič dieťa po kontakte nevrátil,
 • obava, že by jeden rodič dieťa manipuloval, snažil sa očierniť druhého rodiča,
 • obava, že by rodič dieťaťu ublížil,
 • neschopnosť dohodnúť sa na podmienkach kontaktu (miesto, čas, pravidelnosť kontaktov),
 • citové odcudzenie sa voči partnerovi,
 • skúsenosť s týraním vo vzťahu.

Jeden z rodičov sa tak dieťaťu môže odcudziť. Kontakt s oboma rodičmi je však pre zdravý vývin dieťaťa nesmierne dôležitý. Rozhodli sme sa preto vytvoriť priestor, v ktorom by sa mohlo dieťa bezpečne stretávať aj s rodičom, s ktorým inak trávi minimum času. Tieto stretnutia - asistované kontakty, prebiehajú v prítomnosti jedného alebo viacerých odborných pracovníkov.

Čo vieme zabezpečiť?

 • bezpečné prostredie pre kontakt dieťaťa s rodičom (zabránenie možnosti únosu, manipulácie či ublíženia dieťaťa)
 • profesionálny prístup, v prípade potreby aj poradenstvo
 • upriamenie pozornosti na potreby dieťaťa
 • poskytnutie priestorov pre kontakt (ale aj možnosť realizovať kontakt mimo našich priestorov)
 • pomoc s opätovným nadviazaním kontaktu s odcudzeným rodičom
 • sprostredkovanie komunikácie medzi rodičmi ohľadne dohadovania stretnutí

Koľko to bude stáť?

Službu poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na bezplatnom telefónnom čísle 116 000 alebo na našej emailovej adrese 116000@ldi.sk.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148