Čo robiť, keď sa dieťa už našlo

  • Cieľom každého prípadu nezvestného dieťaťa je navrátiť dieťa do bezpečia. Avšak tu prípad nekončí. Plánovanie návratu dieťaťa a následnej starostlivosti môže byť rovnako dôležité. 
  • Rodičia by mali byť vnímaví voči emocionálneho stavu dieťaťa. Po dlhšie trvajúcom únose sa môže dieťa rodičom odcudziť, dokonca sa môže medzi dieťaťom a únoscom vytvoriť akési emocionálne puto. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť to, ako sa dieťa znova začlení do svojho domáceho prostredia. Niekedy môže byť užitočné požiadať o asistenciu odborníkov.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148