Čo robiť, keď žijete s dieťaťom v zahraničí

Stále viac manželstiev na Slovensku má medzinárodný charakter. Ak žijete v krajine svojho partnera či partnerky, je dôležité dodržať niektoré bezpečnostné zásady.

Zamyslite sa nad tým, ako situáciu vníma dieťa. Odchodom od druhého rodiča s ním dieťa často stráca kontakt, z čoho môže byť smutné. Najmä ak sú odchody náhle alebo veľmi dramatické, môže to dieťaťu výrazne ublížiť.

  • Cestovanie: Ak s dieťaťom cestujete domov na dlhší čas, nechajte si od druhého rodiča podpísať súhlas s vycestovaním dieťaťa.
  • Obvyklý pobyt: Štátom obvyklého pobytu dieťaťa sa právne rozumie ten štát, kde dieťa dlhodobo žije, má v ňom vytvorené zázemie, navštevuje v ňom školu či škôlku, lekára, je tam poistené a podobne. To, kde sa dieťa narodilo, alebo kde má uvedený trvalý pobyt, v týchto prípadoch až tak nerozhoduje.
  • Krízu riešte dohodou: V prípade, že sa váš vzťah blíži k možnému rozchodu, skúste sa s druhým rodičom dohodnúť na spôsobe starostlivosti o dieťa a styku dieťaťa s druhým rodičom.  Dohodu je potrebné nechať schváliť súdom. V prípade potreby môžete využiť služby mediátora (aj počas trvania súdneho sporu). 
  • Útek situáciu nevyrieši: Je možné, že sa ocitnete v násilnom vzťahu, kedy vás partner/ka ohrozuje alebo iným spôsobom pre vás vytvára prostredie, v ktorom sa už ďalej nedá vydržať. Útek však nie je riešením, hoci sa tak v danej situácii môže zdať. Problémy, ktoré by takýto útek mohol privodiť, za to nestoja. Môžete sa obrátiť na políciu alebo na krízové centrá. 
  • Druhý rodič má tiež rodičovské práva: Útek alebo odchod od druhého rodiča neznamená, že tento stráca svoje rodičovské práva. Všetky dôležité rozhodnutia ohľadne života dieťaťa budete pravdepodobne aj naďalej robiť spolu.
  • Dôkazy: V prípade, že sa rozhodnete riešiť situáciu súdnou cestou, je často rozhodujúce mať v rukách dôkazy.
  • Medzinárodný únos: Ak dieťa na dlhší čas vezmete mimo krajinu jeho obvyklého pobytu bez súhlasu druhého rodiča alebo súdu, dopúšťate sa podľa Haagskeho dohovoru únosu. V tomto prípade vám hrozia vážne následky, ako odňatie dieťaťa, navrátenia do krajiny obvyklého pobytu a dokonca aj medzinárodný zatykač.
  • Náhradný súhlas s vycestovaním: Ak vám tento súhlas nechce poskytnúť druhý rodič, môžete sa obrátiť na príslušný súd.
  • Predbežné súdne rozhodnutie: V krajine, v ktorej žijete, môžete požiadať o predbežné opatrenie (prípadne podať návrh na súdnu úpravu zverenia dieťaťa do opatery), až potom môžete vycestovať. Získať súhlas druhého rodiča však býva jednoduchšie.

Viac o problematike medzinárodných únosov sa môžete dočítať na stránke Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže .

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148